מרצים מצטיינים בסמסטר אביב תשפ"ג

מרצים מצטיינים בסמסטר אביב תשפ"ג

ברכות למרצים המצטיינים

ד"ר לידיה פרס הרי – הצטיינות יתרה מתמדת בהוראה (בשני קורסים שונים!)

ד"ר עדי וולף – ציון לשבח על הצטיינות בהוראה

ד"ר יוחאי מעין – הצטיינות יתרה בהוראה

ד"ר אופיר דוד – ציון לשבח על הצטיינות בהוראה

ד"ר אירנה גורליק – הצטיינות יתרה בהוראה

מר רן קירי – ציון לשבח על הצטיינות בהוראה