תיאור תמציתי לפני בחינת מועמדות

תיאור תמציתי לפני בחינת מועמדות

התיאור התמציתי של הצעת המחקר ישמש כבסיס לבחינת המועמדות ויוגש לוועדה באמצעות המנחה, תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות, בהתאם להנחיות הבאות:

  • שם הנושא יופיע בעברית ובאנגלית
  • היקף ההצעה כ-25 עמודים
  • תוכן ההצעה: סקירה של רקע המחקר (לרבות סקר ספרותי), מטרות המחקר (הנחיות פקולטיות-ספציפיות נמצאות במזכירות היחידה).
  • התיאור התמציתי יוגש לבית הספר חתום על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים בצירוף "טופס אישור נושא מחקר לקראת התואר דוקטור"  לאחר: עמידה בבחינה באתיקה של המחקר ומינוי ועדת בוחנים לבחינת המועמדות.
  • הסטודנטים יגישו את התיאור התמציתי לקראת בחינת המועמדות כקובץ pdf אשר יישלח לכתובת הדוא"ל של רכזת התארים המתקדמים, ענת כהן: mathgrd@technion.ac.il.
  • יש לדאוג להחתים את המנחה ומרכז הועדה על דף השער.
  • בחינת המועמדות תתקיים כחודש לאחר הגשת התיאור התמציתי.