הזמנה לטקס הענקת תארי מגיסטר ופרסי הצטיינות

הזמנה לטקס הענקת תארי מגיסטר ופרסי הצטיינות

אל:  חברי הסגל האקדמי, המשתלמים והסגל המינהלי בפקולטה

הינכם מוזמנים לטקס חלוקת תארי מגיסטר ופרסי הצטיינות למשתלמים לתארים גבוהים בפקולטה אשר יתקיים:

ביום שני, 19/6/23

בשעה 17:00 בחדר מורים, קומה 8 בבנין אמאדו למתמטיקה

דברי פתיחה  – פרופ' משה ברוך, דיקן הפקולטה

פרס ע"ש פרופ' אלישע נתניהו יוענק ל:מיכאל ברסודסקי

פרס ע"ש פרופ' חיים חנני יוענק ל: דניאל כרמון ומרכוס קרמריס

פרס ע"ש פרופ' ליאור  מרקין יוענק ל:יונתן פימה

 פרס הקרן לעידוד המצוינות במתמטיקה על עבודת דוקטורט במתמטיקה עיונית יוענק ל:

קאי ברשד

פרס הקרן לעידוד המצוינות במתמטיקה על עבודת דוקטורט במתמטיקה שימושית יוענק ל: אולס דוברובסקי

פרס הקרן לעידוד המצוינות במתמטיקה על עבודת מגיסטר  יוענק ל:

שקד בדר, גלעד סופר, רן קירי וקטרין גולובקוב