הגשת הצעת מחקר למגיסטר

הגשת הצעת מחקר למגיסטר

 • כלל הסטודנטים למגיסטר במסלול נדרשים להגיש הצעת מחקר לאחר 11 חודשים מתחילת לימודיהם. מטרת הצעת המחקר היא לאשר את הנושא והמנחה של התזה.
 • סטודנטים אשר לא יצרו עדיין קשר עם מנחה יכולים להירשם לקורס חשיפה למחקר (106010) ובמהלכו להכיר את מגוון תחומי המחקר וחברי הסגל ובנוסף לעיין ברשימת קבוצות המחקר וכיווני המחקר.
 • מומלץ ליצור קשר עם מנחים אפשריים ולא לדחות את תהליך יצירת הקשר עם מנחה לסוף פרק הזמן המוקצב.

תנאים להגשת הצעת מחקר:

 1. ממוצע תקין (75 לפחות)
 2. השלמת כל הדרישות למועמד "מן המניין"
 3. עמידה בבחינה במקצוע "אתיקה של המחקר"

הצעת המחקר צריכה לכלול:

 1. שם נושא המחקר (בעברית ובאנגלית) וטופס אישור נושא מחקר.
 2. הקדמה המתארת את הרקע המדעי, הספרות ועבודות דומות
 3. מטרות העבודה ופירוט השאלות עליהן תנסה העבודה לענות, ציון העניין בעבודה וחשיבותה.
 4. פירוט תוצאות ראשוניות, אם הושגו.
 5. אמצעים: מחשב, תוכניות, שפות.
 6. ביבליוגרפיה
 • אורך ההצעה: 2-10 עמודים
 • יש לצרף דף נפרד עם שם נושא המחקר בעברית ובאנגלית
 • הגשת ההצעה: יש לשלוח העתק בקובץ PDF למרכזת התארים המתקדמים, ענת כהן mathgrd@technion.ac.il.