"באנו חושך לגרש" – ציון חג חנוכה פקולטי

"באנו חושך לגרש" – ציון חג חנוכה פקולטי